Pokračování kauzy "Proklínání tureckého velvyslance"

Kárné řízení proti K. Samkové ve věci „Proklínání tureckého velvyslance“ stále neskončilo.

Do rozsudku MS v Praze ze dne 27. 4. 2022 podala Česká advokátní komora kasační stížnost, jejíž text uvádíme. Vyjádření žalobkyně je zde též.

O dalším průběhu řízení bude UA informovat.