Kárné stíhání za zveřejnění podmínek zastoupení

Zveřejnění podmínek právního zastupování je podle názoru České advokátní komory neetické a je podkladem pro vznesení kárné žaloby.

Unie advokátů proto navrhuje, aby veškeré zboží, které je prodáváno, bylo inzerováno vždy BEZ CENY s tím, že tuto se může kupující dozvědět na základě osobního dotazu. Sdělování ceny a způsobu prodeje je neetické!

https://stavbeznouze.cz/blog/karne-stihani-za-zverejneni-podminek-zastoupeni-na-webu/