Rejstřík ke kárným rozhodnutím ČAK a rejstřík právních předpisů ke kárným rozhodnutím ČAK

Unie advokátů, z.s. upozorňuje na nesrovnalost na webu České advokátní komory, a sice na skutečnost, že jak zveřejněný rejstřík ke kárným rozhodnutím ČAK, tak rejstřík právních předpisů ke kárným rozhodnutím obsahují pouze informace z let 1991 – 2018. Celé zjištění Unie advokátů, z.s. následuje.

Dovolujeme si upozornit, že na webové stránce České advokátní komory viz zde:

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=213

jsou uveřejněny dva  soubory, které mají přímou souvztažnost s kárnými řízeními (dáváme do samostatných příloh), a to jednak:

a) Souhrnný věcný rejstřík ke kárným rozhodnutím ČAK 1991-2018,
 a dále b) Souhrnný rejstřík právních předpisů ke kárným rozhodnutím ČAK 1991 – 2018,

Bohužel plná (anonymizovaná) znění kárných rozhodnutí nejsou k disposici, stejně jako je přehled kárných věcí veden pouze do roku 2018. Unie advokátů, z.s. doufá, že věty z kárných rozhodnutí budou doplněny i za roky 2019 a 2020, a stejně tak i kárná rozhodnutí budou zpracována stejně jako rozhodnutí soudů, které mají být též přístupna v celé šíři.