Nahrávat či nenahrávat?

Kárné řízení je svou povahou trestním řízením, což dosvědčuje i tzv. „Engelův test“, běžně užívaný jak Evropským soudem pro lidská práva, tak Nejvyšším správním soudem.

Členové a další příznivci a spolupracovníci Unie advokátů, z.s. již dlouhodobě poukazovali na to, že neumožnění nahrávání průběhu kárného řízení advokátem je protiústavní a je v rozporu se zásadami práva na spravedlivý proces. Je nutno připomenout, že odpor proti nahrávání ze strany kárných senátů byl - a v některých případech dosud je - urputný. Přesto se zdá, že právní argumentace, kterou členové a příznivci Unie advokátů, z.s. dlouhodobě argumentovali, pomalu ale jistě proniká i do mainstreamu. O tom svědčí dva níže uvedené články, kdy sekundárně jmenovaný byl dokonce uveřejněn v Advokátním deníku, takže je možno doufat, že se jedná o oficiální stanovisko České advokátní komory.

Unie advokátů, z.s. v tomto směru vyslovuje naději, že stejně jako ČAK mění své stanovisko ohledně nahrávání kárného řízení - tedy začíná rozlišovat mezi problematikou „mlčenlivosti“ a „neveřejnosti“ kárného řízení, začne se Česká advokátní komora zaobírat i otázkou „zákonného soudce“, když k sestavování kárných senátů dosud dochází na základě zcela svévolného vrchnostenského rozhodování předsedou Kárné komise - kárným žalobcem. (Již jen ta absurdita, že o složení „soudu“ rozhoduje kárný žalobce...) Připomínáme, že při současném počtu členů Kárné komise přesahuje možnost sestavení kárných senátů různých složení číslo 91.000 (!!!). Unie advokátů, z.s. rovněž doufá, že přijde jednou doba, kdy se členové České advokátní komory budou moci dozvědět, o čem a jak jednalo představenstvo jejich stavovské organizace, když v zápisech z představenstva bývá značná část zápisu uvedená jako „neveřejná“. Každý advokát má ze zákona datovou schránku, do které je personalizovaný výlučný přístup. Kolik kliknutí asi tak zabere odeslání úplného zápisu z jednání představenstva do datových schránek advokátů? Dvě nebo tři? Dvanáctkrát do roka?

https://www.epravo.cz/top/clanky/nahravani-jednani-profesnich-komor-k-jednomu-aktualnimu-otazniku-112988.html

https://advokatnidenik.cz/2021/04/30/zvukovy-zaznam-z-jednani-v-ramci-karneho-rizeni-cak-a-povinnost-mlcenlivosti/