Stanoviska Unie advokátů

20 Srp 2020

Nepřezkoumatelné jednání kárného žalobce – aneb někteří soudům nepodléhají

Již dne 28. 2. 2020 uveřejnil Advokátní deník článek s názvem „NSS k otázce soudního přezkumu přípisů Kontrolní rady ČAK o odložení stížnosti“. Ačkoliv k rozhodnutím, týkajícím se přímo výkonu advokacie, se obvykle rozvine jak v Advokátním deníku, tak v dalších odborných médiích debata, tento – dle našeho názoru zásadní – článek zůstal bez dalších reakcí.
4 Srp 2020

Unie advokátů: Soudy nevedou seznamy přijatých dokumentů, hrozí jejich ztráta

Členka Unie advokátů, z.s. upozornila Českou justici na problém s evidencí dokumentů, podaných do podatelen soudů, a Česká justice provedla vlastní pátrání, výsledkem kterého je tento článek. Unie advokátů doufá, že podnět, kterému byla věnována mediální pozornost, povede ke zlepšení činnosti soudů.
20 Úno 2020

Upozornění na neoprávněné požadavky Kontrolní rady ČAK a doporučení Unie advokátů, z.s.

Unie advokátů, z.s., tímto upozorňuje na postup Kontrolní rady a Kontrolního oddělení ČAK v souvislosti s prošetřováním advokátů, na které byla podána stížnost. Zároveň doporučuje advokátům, na které se obrátí Kontrolní rada s žádostí o „vyjádření“, případně o „zaslání stanoviska“, aby Kontrolní radě vydali pouze dokumenty a písemnosti tak, jak jim to ukládá zákon a vnitrostavovské předpisy.
19 Led 2020

Žije advokacie? Žije Komora?

V posledním čísle Bulletinu advokacie roku 2019 se místopředseda České advokátní komory JUDr. Radim Miketa zabývá otázkou, zda žije advokacie. Správně ovšem v úvodníku popsaná otázka by zněla tak, zda žijí advokáti v advokátní komoře.
19 Led 2020

Moravec nepřijatelný už i pro Českou advokátní komoru

Podle názoru Unie advokátů, z.s. by moderátor diskusního pořadu na veřejnoprávní televizní stanici neměl neodborně hodnotit stanoviska předkládaná účastníky diskuse, natož na základě tohoto vlastního laického přístupu kohokoli z hostů pořadu (sic!) zkoušet jakkoli atakovat. Unie advokátů, z.s. tedy souhlasí s reakcí České advokátní komory na nepřijatelný postup redaktora České televize Václava Moravce vůči členům ČAKu, kteří byli odbornými hosty Moravcova diskusního pořadu a prezentovali v jednom z dílů stanovisko ČAKu k účasti advokátů v Legislativní radě vlády.
4 Zář 2019

Stanovisko Unie advokátů, z.s. k tiskové zprávě Městského státního zastupitelství Praha ve věci „Čapí hnízdo“

Unie advokátů považuje postup Městského státního zastupitelství Praha v prezentaci mediálně známé kauzy „Čapí hnízdo“ za matoucí a evokující podezření z porušení právního řádu. Žádá proto Městské státní zastupitelství o zodpovězení otázek, které prozatím z informací poskytnutých médiím a veřejnosti vyplývají.
16 Srp 2019

Stanovisko Unie advokátů, z.s. k případu advokátky JUDr. Jany Hejlové

Unie advokátů, z.s. je znepokojena medializovaným případem advokátky JUDr. Jany Hejlové. Podle názoru Unie advokátů by prvním krokem vedoucím ke zpřehlednění celé situace týkající se kárných postihů advokátů mohlo být veřejné zpřístupnění všech kárných rozhodnutí (byť v anonymizované formě).