Kdo jim to radí?

Poradní orgány jednotlivých ministerstev jsou rozsáhlé mírně formalizované sbory, které nejenom připravují podklady pro "své" ministerstvo, ale získávají i cenná propojení, a to jak ve směru k danému ministerstvu, tak mezi sebou navzájem. V řadě případů se velmi vyplatí vědět "who is who", protože z profesních a často z toho plynoucích i osobních kontaktů lze ledasco vypozorovat. V každém případě platí, že kdo je informován, není překvapen...

Z "justice"- viz https://justice.cz/web/msp/seznam-poradcu-a-poradnich-organu

jsme stáhli pro snazší orientaci seznam smluv a poradců Ministerstva spravedlnosti. Pozoruhodná jsou jak jména známá, tak i jména neznámá, do kterých byste to nikdy neřekli...