Budeme také stávkovat? Aneb chceme také valorizační doložku!

Připomínáme zprávu z loňského září, kdy právníci v Anglii a Walesu, což je jedna ze tří jurisdikcí Velké Británie (dalšími jsou Skotsko a Severní Irsko) zahájili stávku za zvýšení advokátního tarifu. Unii advokátů je známo, že Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku opakovaně judikoval, že přímus k převzetí obhajoby advokátem, určeným soudem, nepodléhá zákazu "nucené nebo povinné práce" práce ve smyslu

čl. 4 odst. 2 Úmluvy o  hraně základních práv a svobod, případně  dle čl. 5 Základních práv EU, ale jestliže se jedná o dlouhodobé  systémové a masivní podfinancování celého systému, je otázka, zda můžeme ještě hovořit o tom, že stát zabezpečuje právo na spravedlivý proces a přístup k soudům všem bez ohledu na jejich sociální status tak, jak to je jeho povinností, z citovaných úmluv vyplývající. Budeme muset také stávkovat, jako naši angličtí a waleští kolegové?

Znovu připomínáme, že Česká advokátní komora opakovaně tvrdí, že advokáti jsou součástí justičního systému ČR. S tímto názorem České advokátní komory Unie advokátů, z.s., naprosto a beze zbytku souhlasí. Naskýtá se pak ovšem otázka, jak je možné, že advokátní tarif neobsahuje v sobě valorizační doložku tak, aby k jeho valorizaci docházelo pravidelně a bez ponižujícího doprošování se slušné a přiměřené odměny za práci. Unie advokátů je toho názoru, že kromě jednorázového zvýšení advokátního tarifu, se kterým nebylo hnuto posledních 16 let, je nutné, aby Ministerstvo spravedlnosti přiřadilo do advokátního tarifu též valorizační doložku podobně jako tomu je ohledně platu soudců nebo důchodů. Je možné se bavit o výši valorizace, ale pokud valorizační doložka upravena nebude, hrozí advokátům reálný problém, že se za pár let budou muset dožadovat zvýšení advokátního tarifu s ohledem na inflaci znovu. To je situace, které by se měla Česká advokátní komora snažit zabránit.

https://advokatnidenik.cz/2022/09/05/pravnici-z-oboru-trestniho-prava-v-anglii-a-walesu-zahajili-rozsahlou-stavku/