Kolik stojí Komora?

O České advokátní komoře hovoří někdy její představitelé jako o "Ministerstvu advokacie". Jindy, samozřejmě, to je pouhopouhý spolek, vlastně takoví skoro baráčníci. Když se to hodí, tak je Česká advokátní komora také vykonavatelem veřejné moci (což je samozřejmě pravda). Podle názoru Unie advokátů, z.s. je Česká advokátní komora především obrovský administrativní moloch, jejíž manažerské procesy neodpovídají jednadvacátému století a kde náklady násobně převyšují míru užitku, který z ní její (povinní) členové mají.

Právě povinné členství s sebou nese jeden málo kdy zmiňovaný aspekt: totiž stálost příjmů Komory. Její rozpočet je zhruba čtvrt miliardy ročně - a to už je doopravdy částka, za kterou by bylo možno "pohnout nebem i zemí". Kam se tyto finanční prostředky propadají? Velká část se nenávratně ztrácí ve mzdách zaměstnanců a spolupracovníků ČAK. Podle dotazu kolegy JUDr. Nahodila, který si odpověď poctivě "vystošestkoval", je situace takováto:

Součet měsíčních hrubých mezd pravidelně vyplácených vedoucím zaměstnancům Komory činil v roce 2021 částku 728.100 Kč a v letošním roce činí 760.500 Kč.

Z této odpovědi, kterou ČAK tazateli poskytla, vyplývá následující:

a) Celkové mzdové náklady ČAK tedy s povinnými platbami činí něco okolo jednoho milionu korun měsíčně. To skutečně není málo. 

b) Tyto náklady stoupají. Mezi roky 2021 a 2022 o 4,4 %. To také není úplně málo, respektive, zhruba to odpovídá inflaci z roku 2021. Pokud by měl být tento trend zachován, lze míti o další vývoj mzdových nákladů zásadní obavy.

c) Jak je vidět z přiloženého rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů ze dne 3. 11. 2022, žadatel se musel obrátit na Úřad, neboť Česká advokátní komora v rozporu se zákonem mu odmítla požadované informace poskytnout. To, že profesní těleso advokátů jedná v rozporu se zákonem, považuje Unie advokátů za skutečně velmi smutnou záležitost. Navíc je UA  známo z její další činnosti, že ČAK protizákonně odmítla poskytnout i dříve jiným žadatelům jiné informace, týkající se činnosti České advokátní komory a Úřad na ochranu osobních údajů musel dokonce opakovaně zasáhnout (myšleno opakovaně ve stejné věci). I v dané případě je zřejmé že Česká advokátní komora opět nerespektuje rozhodnutí ÚOOÚ ze dne 3. 11. 2022 a žadateli neposkytla informace o platech jednotlivých vedoucích pracovníků ČAK. Opakované a nyní již vědomé porušení zákona ze strany ČAK nemůže Unie advokátů, z.s. hodnotit jinak než jako vědomé zatajování informací, a klade proto otázku: Co Česká advokátní komora skrývá a proč???