Někteří se ptají... aneb zase nic (k advokátnímu tarifu)

Zvýšení advokátního tarifu po cca šestnácti letech byl klíčový záměr vedení České advokátní komory. Dosažení této ve své podstatě z legislativního hlediska elementární změny bylo již předem prezentováno jako "rodinné stříbro" v diadému úspěchů současného vedení advokátní komory. Již v minulých měsících Unie advokátů vyslovila pochybnosti, zda je změna advokátního tarifu dosažitelná. Nyní je nutno vznést ještě jeden dotaz: co pro přijetí novely advokátního tarifu udělal Česká advokátní komora?

Hovořila o něm. Je "připomínkovým místem" - a to je vše. Své členy o vývoji situace informuje sic mnohomluvně, ale zcela vágně. Unie advokátů dostala k disposici odpověď  zaslanou jednomu advokátovi od Ministerstva spravedlnosti na dané téma. Obsah je více než nepotěšující. Legislativní práce se v podstatě vůbec nikam nepohnuly. Situace je stejná, jako jsme ji před cca třemi měsíci popsali my. "Jedná se"... takže znova platí: "Chtěli jsme to udělat co nejlíp, a dopadlo to jako vždycky."  Pokud "se o povede", bude novela advokátního tarifu platit od 1. 1. 2024. Vůči advokátům a navýšení advokátního tarifu má Ministerstvo financí setrvalé výhrady z důvodu navýšení státního rozpočtu. Pozoruhodné, že vůči exekutorům, kteří mají zatížit svými náhradami za nevymožitelné exekuce státní rozpočet o cca 1,2 miliardy (viz příkladmo: https://www.denik.cz/ekonomika/vlada-exekucni-rad.html) Ministerstvo financí neprotestovalo. Vedení Exekutorské komory je evidentně "jiný kafe" než vedení ČAK. Jak smutné, milý Watsone!