K problému bezplatné právní pomoci, kde advokáta určuje Česká advokátní komora

V současné době prezident Petr Pavel navrhuje Senátu kandidáty na místa soudce Ústavního soudu. Jednu z kandidátek je, jak jsme se již zmínili, i JUDr. Irena Schejbalová, která je na kandidátkou, navrženu Českou advokátní komorou. Prezentuje se se jako „odbornice na bezplatnou právní pomoc“, a to i v médiích, o čemž svědčí příkladmo její vystoupení v pořadu „Dobré ráno“, o čemž referoval dne 15. 3. 2023 i Advokátní deník – viz zde:

https://advokatnidenik.cz/2023/03/15/judr-irena-schejbalova-o-bezplatne-pravni-pomoci-v-dobrem-ranu-ct/

Bohužel, profesionalita brněnské pobočky, která má určování advokátů pro poskytování bezplatných právních služeb na starosti a která je vedená právě JUDr. Irenou Schejbalovou, je úspěšná pouze v televizních pořadech, nikoliv na poli právním. Svědčí o tom rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 5. 2023 sp. zn. 9 As 122/2022 – 36, kdy NSS s podrobným rozhodnutím zrušil a vrátil k novému řízení rozhodnutí MS v Praze. V krátkosti řečeno, Česká advokátní komora naprosto nesprávně vyhodnotila zákon o advokacii a ust. dle § 18c zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, kdy zamítla žádost žalobkyně/stěžovatelky o určení advokáta k bezplatné právní pomoci.

Situace je o to pikantnější, že žalobkyně/stěžovatelka se dožadovala určení advokáta pro zastupování před Ústavním soudem proti rozhodnutí NSS.

 

Připomínáme, že JUDr. Irena Schejbalová je dlouholetou místopředsedkyní Kontrolní rady a pro souběh této její funkce s funkcí vedení brněnské pobočky ČAK je udělována opakovaně výjimka.  Uvedené rozhodnutí NSS se ovšem potvrzuje známý fakt, že mnohoobročnictví ke kvalitě práce nepřispívá.

Příloha: rozhodnutí NSS 9 As 122/2022 – 36

Příloha Size
rozhodnuti NSS_9-as-122-2022-36.pdf 189.06 KB