Stanovisko Unie advokátů, z.s. k možným ekonomickým důsledkům snížení počtu advokátů a koncipientů

Unie advokátů, z.s., vzala na vědomí informaci, vyplývající ze zápisu jednání ředstavenstva ČAK, dle kterého se počet advokátních koncipientů snížil zhruba o 1/3 na 2.000 osob a počet advokátů rovněž o zhruba 1.000 osob z 13 na 12 tisíc advokátů. Unie advokátů upozorňuje na možné zásadní ekonomické důsledky této situace na rozpočet České advokátní komory a obrátila se na předsedu ČAK s žádostí o přijetí "konsolidačního" balíčku.