Podzemní proudy financí České advokátní komory

Podzemní říčka Punkva, jejíž tok se vynořuje a zanořuje tajnosnubným způsobem v jeskyních Moravského krasu má špatnou pověst. Protéká totiž také propastí Macocha, místem to četných tragických sebevražd, naposledy mladé matky se dvěma malými dětmi.

Stejně jako říčka Punkva zanořuje své vody o tajemných zákoutí a podzemních jeskynních systémů, tak se zanořuje a vynořuje problém náhrady kárného řízení před kárnými senáty České advokátní komory.
V rámci jednoho "výnoru" si členové kárné komise sami počítali náklady kárného řízení (rozuměj - svoje odměny), a to v několika variantách. Pak věc utichla a v zápisech o tom stopa zmizela. A ejhle najednou věstník a natvrdo zvýšení náhrady kárného řízení z 8 na 10 tisíc korun. Neb tak si to kárné komise spočítaly. Nelze nevzpomenout lidově zvanou "bulharskou konstantu" - totiž libovolné číslo, které přijde "přemýšlejícímu" na mysl. Neb pravděpodobně s její dopomocí byla  z hlediska Unie advokátů, z.s.,  určena výše náhrad nákladů za kárné řízení.
 
Dlužno připomenout zejména dvě skutečnosti:
 
Kárné řízení může být z hlediska nákladovosti považováno za řízení přestupkové, z čistě právního hlediska i za řízení trestní. Ani v jednom případě nedosahují "náklady řízení", které má odsouzený platit v rámci těchto řízení, srovnatelných výšek - jsou nepoměrně nižší. Takže je poměrně evidentní, že náklady za kárné řízení nejsou "náklady" v pravém slova smyslu, ale jsou speciálním trestem, respektive speciálním druhem členských poplatků pro ty advokáty, kteří jsou kárně stíhání, a to včetně těch, kdo "zlobí". A to třeba "zlobí" ve veřejném prostoru, na facebookových stránkách a jsou politicky aktivní na jiné straně, než je oficiální Strakovsko-Hradní (a komorová) linie. Takovýchto "zlobících" advokátů přibývá, přibývá jejich penalizace Českou advokátní komorou. Takže, pokud vezmeme navýšení "nákladů řízení" na kárné řízení opravdu do důsledků, můžeme říci, že to je další omezování těch advokátů, jejichž názor se nehodí. Ve své podstatě tak Česká advokátní komora přispívá k omezení svobody slova. A dokud nebude k disposici zcela podrobný, dohledatelný a revidovatelný rozpočet kárných komisí, těžko z tohoto stanoviska ustoupit.
Druhou skutečností, na kterou je třeba pohlédnout je ta, že v řadě případů dochází v rámci kárného řízení k upuštění od potrestání, případně je uděleno napomenutí. Kárně stíhaný advokát si většinou oddechne, že unikl citelnému kárnému trestu... avšak náhradě kárného řízení, které je ve výši odpovídající často výši trestu, neunikne...
 
Připomeňme, že Česká advokátní komora hospodaří s rozpočtem cca čtvrt miliardy (!!!) ročně. Je pravda, že podstatnou část tvoří hromadné pojištění advokátů (o tom někdy jindy, zejména s ohledem na konflikt zájmů předsedy Komory, který Českou Generali pojišťovnu zastupuje jako advokát a zároveň s ní jménem komory vyjednává výši pojistného) avšak i tak pro ponory s minimem výnorů advokátní Punkvy zůstává dostatečně mohutný tok. Tok takové mohutnosti, že z této Punkvy by se naplnila i Kachovská přehrada.