Relevantní rozhodnutí Ústavního soudu

K Ústavnímu soudu se s ohledem na výkon advokacie dostávají v zásadě dva druhy stížností. Jsou to buď stížnosti na nějaký aspekt výkonu advokacie anebo stížnosti advokátů, kdy osobou, na jejíž údajnou či skutečnou protiústavní činnost si stěžovatel stěžuje, je samotná Česká advokátní komora. Dlužno říci, že stížností v souvislosti s výkonem advokacie či s výkonem pravomocí České advokátní komory byla podána celá řada, ovšem stejně jako v případech dalších oblastí práva i zde je absolutní většina stížností odmítána.

Unie advokátů se podjímá úkolu prezentovat na svých webových stránkách ty nálezy či usnesení Ústavního soudu, které mají obecnější platnost. Ačkoliv se zdá, že hledání v systému Ústavního soudu „NALUS“ je v podstatě triviální, je nutno konstatovat, že tomu tak není a naopak, komplikovaností systému může snadno dojít k tomu, že se důležitý nález či usnesení ÚS přehlédne. Pokud někdo z p.t. čtenářů bude mít v tomto směru připomínku, Unie advokátů, z.s.  bude velmi ráda za jakékoliv doplnění, které je možno zaslat na info@unieadvokatu.cz.