K ochraně advokátního tajemství při prohlídce prostor, v nichž vykonává advokacii více advokátů