Jestliže soud akceptoval dle OSŘ doručování z DS AK s.r.o., nemůže náhle své stanovisko změnit