K nakládání s listinami zajištěnými v rámci prohlídky advokátní kanceláře