Případ Pruteanu proti Rumunsku (2015)

Senát třetí sekce Soudu rozhodl jednomyslně, že došlo k porušení práva stěžovatele na respektování
soukromého života a korespondence chráněného článkem 8 Úmluvy, jelikož stěžovatel, advokát,
neměl k dispozici žádný prostředek nápravy, kde by mohl svým jménem namítat zákonnost, nezbytnost a přiměřenost zásahu do svých práv, ke kterému došlo pořízením záznamu odposlechů telefonické komunikace mezi ním a jeho klientkou, jejíž telefon byl odposloucháván, a jejich následným použitím v trestním řízení proti třetím osobám.

Přílohy k případu viz níže.

Přílohy k případu Pruteanu proti Rumunsku