Případ Niemietz proti Německu (1992)

Soud jednohlasně rozhodl, že byl porušený článek 8 Úmluvy, rozhodl, že nevzniká zvláštní otázka podle článku 1 Protokolu č.1, a zamítl stěžovatelovu žádost o spravedlivé zadostiučinění.

Přílohy k případu viz níže.