Stanovisko Unie advokátů k návrhu novely Zákona o advokacii

Na zářijovém zasedání schválilo Představenstvo České advokátní komory návrh novely Zákona o advokacii a dle zprávy, uveřejněné v Advokátním deníku zaslalo tento návrh na Ministerstvo spravedlnosti.

Unie advokátů se seznámila s návrhem na novelu Zákona o advokacii a podrobilo ji kritice. Nejvíce je Unie Advokátů, z.s. doslova zděšena z toho, že Česká advokátní komora navrhuje zrušit na Sněmu ČAK tajné volby. I v řadě dalších otázek má Unie advokátů pochybnosti, zda se jedná o krok správným směrem. Dále je UA toho názoru, že ČAK nevyužila mnohé možnosti, které jí její vlastní iniciativa nabízela, a proto návrh ČAK doplnila svými vlastními návrhy. O svých názorech uvědomila Unie advokátů, z.s. svým dopisem ministra spravedlnosti a požádala jej o umožnění účasti na přípravě novely Zákona o advokacii. 

Protože je UA přesvědčena, že její iniciativa se má týkat všech advokátů, zaslal text svého přípisu ministrovi spravedlnosti a svůj legislativní návrh i Advokátnímu deníku s žádostí o uveřejnění jejího stanoviska. Stalo se tak dne 15. 11. 2022. Do dnešního dne Unie advokátů, z.s. neobdržela od Advokátního deníku žádnou odpověď a její text zveřejněn nebyl. Proto nezbývá než tyto citované texty uveřejnit na vlastních webových stránkách  UA a obrátit se na kolegy advokáty s žádostí o jeho šíření.