Relevantní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Nejvyšší správní soud rozhoduje o kasačních stížnostech advokátů, vznesených proti rozhodnutí kárných orgánů České advokátní komory poté, co stěžovateli - advokátovi - nevyhověl soud první instance, tedy Městský soud v Praze. Zde uveřejňujeme rozhodnutí NSS v jednotlivých věcech, a to zejména těch, které se jeví jako mající obecnější platnost. Pokud někdo z p.t. čtenářů bude některé rozhodnutí postrádat a bude mít názor, že dané rozhodnutí NSS vhodně doplní zde prezentovaný výběr činnosti NSS v dané oblasti, Unie advokátů, z.s. bude velmi ráda za jakékoliv doplnění, které je možno zaslat na info@unieadvokatu.cz.