K neoprávněnému poskytování právního zastupování obecně prospěšnou společností, jejímž členem byl advokát