Případ S. vs. Švýcarsko (1991)

Soud jednomyslně:
1. Rozhodl, že došlo k porušení čl. 6 odst. 3 písm. C) (čl.
6-3-c);
2) Zastává názor, že není nutné věc přezkoumávat z hlediska
čl. 6 odst. 3 písm. b) (čl. 6-3-b) nebo čl. 5 odst. 3 písm. 4 (čl. 5
4);
3. Rozhodl, že žalovaný zaplatí žalobkyni do tří
měsíce 2 500 (dva tisíce pět set) švýcarských franků za
finanční škody a 12 500 (dvanáct tisíc pět set) švýcarských
franků na náklady a výdaje;
4. Žaloba na spravedlivé uspokojení se zamítá.

Přílohy k případu viz níže.

Přílohy k případu S. vs. Švýcarsko
Příloha Size
CASE OF S. v. SWITZERLAND.pdf 179.19 KB
Case details_0.docx 9.53 KB