Obhajoba protistrany bývalého klienta - napomenutí