Návrh vzoru odpovědi kontrolnímu oddělení ČAK

V případě, že je na advokáta podána stížnost, je tento vyzván kontrolním oddělením ČAK, které administruje záležitosti Kontrolní rady ČAK. Kontrolní oddělení samo o sobě nemá pravomoci požadovat jakékoliv vysvětlení, ČAK automaticky předpokládá, že advokáti budou automaticky předpokládat zmocnění předsedou Kontrolní rady ČAK, tedy kárným žalobcem. Toto zmocnění však není ve výzvě explicitně uvedeno. Členové Unie advokátů, z.s. opakovaně upozorňovali kontrolní oddělení i kontrolní radu, že NEEXISTUJE ZÁKONNÁ POVINNOST, která advokátovi ukládá, aby se ke stížnosti vyjádřil. ČAK však přesto stále v rozporu se zákonem i vnitrostavovskými předpisy toto vyžaduje. Proto zde uveřejňujeme návrh - vzor odpovědi ČAK, kontrolnímu oddělení, k jejich neoprávněným požadavkům, včetně právní argumentace.