Hlavně, aby neprošel!

Strach z toho, že by mohl projít návrh senátorky Adély Šípové, advokátky, o elektronické volbě  do orgánů ČAK, zejména sněmu, musí být v současném představenstvu ČAK obrovský. Jinak by totiž nemohl vyvolat tak zásadní reakci, jakou byl článek, uveřejněný v Advokátním deníku 27. 4. 2021 s názvem "Oblíbené omyly kolem voleb
do orgánů ČAK". Podle názoru Unie advokátů, z.s. článek obsahuje řadu argumentačních faulů, které se mohou dobře sledovat maje v ruce knížku Arthura Schopenhauera „Eristická dialektika“, pojednávající právě
o nejrůznějších způsobech, jakými lze „posunout“ tvrzení druhé strany.

Úkolem Unie advokátů, z.s. zajisté není vzdělávat představenstvo ve filosofických otázkách, nicméně je nutno poukázat na rozporná tvrzení, která jsou v článku, autorizovaném p.t. Maisnerem, zjevná.

Dotčený článek najdete na následujícím odkazu:
https://advokatnidenik.cz/2021/04/27/oblibene-omyly-kolem-voleb-do-organu-cak/

Autor článku tvrdí, že „skutečnou vůli většiny z přibližně 13 000 advokátů nikdo dosud spolehlivě nezjistil." S tím lze souhlasit. Ovšem s ohledem na skutečnost, že Česká advokátní komora neučinila ani půl kroku k tomu, aby vůli vlastní členské základny zjistila, je tento argument  gólem do vlastní branky. Neboť kdo jiný by se měl starat o zjištění skutečné vůle svých členů, než právě Komora?  

Dále autor článku tvrdí: „Organizovány (volby) však byly tak, že i kdyby se dostavilo všech 13 000 advokátů, byli by mohli v klidu odvolit (bylo by tam sice trochu rušněji, nicméně by to bylo bez problémů možné). Možná by někteří museli při projevech či diskusi v sále stát, ale volby by to nijak neovlivnilo.“ Sněmy se konají v Clarion Congress Hotel Prague. Podle dostupných informací (Konference a eventy | Clarion Congress Hotel Prague) je kapacita prostor, využívaných i Českou advokátní komorou pro sněmy, „až“ 2500 osob. Tvrdit, že do prostor s kapacitou 2500 lidí se vejde 13 000 lidí, a jen „někteří budou možná muset stát“, je, diplomaticky řečeno, velmi nerealistické, lépe řečeno účelové tvrzení. 

Autor článku tvrdí, že co se týká elektronických voleb, jde  „spíše o otázku pohodlí advokátů.“ Unie advokátů je toho názoru, že otázka účasti advokátů na sněmu je dána spíše jinou úvahou než otázkou pohodlí, totiž otázkou smysluplnosti a otázkou úvahy, zda je účastí na sněmu a hlasováním SKUTEČNĚ MOŽNO docílit změny, která by byla České advokátní komoře v mnoha směrech prospěšná. „Hlasování nohama" o tom vypovídá své.