Zápis ze 7. schůze představenstva České advokátní komory