Zápis ze 6. schůze představenstva České advokátní komory