Zápis z 8. schůze představenstva České advokátní komory