Zápis z 14. schůze představenstva České advokátní komory