Zápis z 13. schůze představenstva České advokátní komory