Zápis z 12. schůze představenstva České advokátní komory

Přinášíme zápis z 12. schůze představenstva České advokátní komory, která se konala ve dnech 12. – 13. prosince 2022. S politováním konstatujeme, že zápis nepředchází pozvánka s programem, takže v některých bodech je velmi obtížné se orientovat - není totiž zřejmé, na co vlastně odpovídají.

Unie advokátů, z.s. požádá představenstvo, zda by bylo možno k zápisu připojit program, stejně jako texty jednotlivých přijatých usnesení, což se děje pouze sporadicky.

Příloha Size
zápis-z-12--schuze-predstavenstva.pdf 326.14 KB