Zápis z 11. schůze představenstva České advokátní komory