Úspěšná žaloba Václava Vlka z Unie obhájců na Českou televizi

Podle rozhodnutí soudu jednala Česká televize nezákonně, když spolku Unie obhájců odmítla poskytnout informace o hostech v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce.

Jádrem kritiky Václava Vlka z Unie obhájců je podezření, že v případě debat týkajících se trestního řízení zve Česká televize do těchto pořadů přednostně státní zástupce, zatímco advokáty i soudce opomíjí. Unie obhájců si tedy informaci o složení hostů diskusního pořadu České televize snažila vyžádat – jelikož však Česká televize odmítla tuto informaci sdělit, obrátila se Unie obhájců na soud. Ten nyní konstatoval, že tento postup České televize byl nezákonný. Česká televize v původním rozhodnutí dokonce argumentovala tím, že Unie obhájců si informace o hostech pořadu mohla vyhledat sama vlastními rešeršemi.

O případu referoval server Česká justice, který přinesl též krátký rozhovor s Václavem Vlkem z Unie obhájců: https://www.ceska-justice.cz/2020/08/vaclav-vlk-unie-obhajcu-ct-debat-zve-hlavne-statni-zastupce-advokaty-soudce-opomiji/