Unie advokátů, z.s., děkuje České advokátní komoře za její úsilí

Česká advokátní komora vyhověla Unii advokátů, z.s. a uveřejnila její stanovisko k důsledkům posledního nálezu Ústavního soudu, který se týká "nikoliv bezplatného" poskytování právních služeb advokáty.

Unie advokátů konstatuje, že se s Českou advokátní komorou neshodne na způsobu výpočtu advokátní odměny v případě, kdy hodnota věci není určena, avšak i v případě, který předestírá ČAK je možno dojít k výši odměny, která je tristní. Ani při předpokládaném navýšení pravděpodobně nebudou odpovídat tyto odměny odpovídat ani dolním hranicím odměn, které jsou sjednávány za podobné služby advokátů smluvně. Tedy, řečeno jinak, i nadále zde zůstane přímus, jehož důsledky budou pro advokáty nepříznivé. 
České advokátní komoře však přejeme v jednání o novelu advokátního tarifu hodně zdaru.

https://advokatnidenik.cz/2023/02/17/stanovisko-unie-advokatu-z-s-k-nalezu-plena