Unie advokátů nabádá advokáty k obezřetnosti!

V souvislosti s koronavirovou infekcí a mimořádným stavem, vyhlášeným vládou, připomenul kolega Václav Vlk situaci ohledně povodní v roce 2002.

Jelikož „nouzový stav“ byl vyhlášený vládou, domníváme se, že situace bude poněkud jednodušší. Nicméně zcela v souladu se zkušenostmi prezentovanými kolegou Vlkem nabádáme, aby ti advokáti, kteří byli v karanténě, si nechali toto potvrdit svým ošetřujícím lékařem, neboť následně by se mohli dostat do  obtížné situace a marně by vysvětlovali, proč si nemohli vyzvednout doručené listiny z datové schránky či zásilky uložené na poště.

https://www.ceska-justice.cz/blog/me-naucila-povoden/