Stanovisko Unie advokátů, z.s. k případu advokátky JUDr. Jany Hejlové

Unie advokátů, z.s. je znepokojena medializovaným případem advokátky JUDr. Jany Hejlové. Podle názoru Unie advokátů by prvním krokem vedoucím ke zpřehlednění celé situace týkající se kárných postihů advokátů mohlo být veřejné zpřístupnění všech kárných rozhodnutí (byť v anonymizované formě).

Unie advokátů, z.s. je znepokojena medializovaným případem advokátky JUDr. Jany Hejlové. Podle článku, uveřejněného dne 6. 8. 2019 na serveru Seznam zprávy jmenovaná advokátka nechodila k soudu, nepředkládala soudu listinné důkazy, dodané jí klientem, a nakonec, aby zakryla svá pochybení, zfalšovala rozsudek tak, aby její nepřítomnost u soudu nebyla dohledatelná. (viz zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nechodila-k-soudu-a-zfalsovala-rozsudek-advokatka-klienty-bez-postihu-zastupuje-i-dal-67227?dop-ab-variant=8&seq-no=1&source=hp) Škoda, kterou advokátka způsobila, se podle médií blíží třem milionům korun.

Unie advokátů, z.s., je z uvedeného případu vskutku zděšena, a to hned z dvojího důvodu. Prvním důvodem je, že se advokát mohl vůbec dopustit takového jednání, jaké je popsáno v médiích. Ovšem stejně tak za neuvěřitelný považuje Unie advokátů fakt, že dotyčná advokátka bez jakéhokoliv postihu ze strany České advokátní komory dále vykonává advokátní činnost. Unie advokátů nahlédla do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou a ke dni 14. 8. 2019 je stav této advokátky „aktivní“.

Hejlová

Již v minulosti se některá média opakovaně pozastavovala nad tím, že Česká advokátní komora zacházela s různými advokáty velmi různě. Některé advokáty za diskutabilní prohřešky významně penalizovala, jiné, i pravomocně odsouzené, nechala advokacii i nadále vykonávat. Unie advokátů, z.s., je toho názoru, že takováto nekonzistentnost kárných rozhodnutí významně škodí důvěryhodnosti České advokátní komory a jejích kárných orgánů. Unie advokátů, z.s., je toho názoru, že prvním krokem k nápravě by bylo, kdyby byla veřejně dostupná všechna kárná rozhodnutí (byť v anonymizované formě). Podle statistiky Kárné komise České advokátní komory bylo v létech 2000 – 2010 podáno 1.666 kárných žalob, v letech 2010 – 2018 celkem 1091 kárných žalob. (viz: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=7470) Unie advokátů, z.s. se domnívá, že pouhé judikáty ve formě vět (viz: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=212) nejsou dostatečnou zárukou, že nemůže docházet ke zneužívání kárných řízení na straně jedné a k účelovému nepostihování určitého jednání advokátů na straně druhé.