Stanovisko Unie advokátů, z.s. k otázce online fungování advokátního stavu

Níže přinášíme naše stanovisko odvozené od problematiky (ne)konání 1. interpelačního dne České advokátní komory. Jsme přesvědčeni, že na stávající potřebu přesouvat veškeré možné aktivity do online prostoru by i ČAK měl adekvátním způsobem reagovat, tzn. zabezpečit možnost konání běžných i mimořádných vnitrostavovských aktivit a akcí jak diskusního, tak i profesně vzdělávacího charakteru.

Česká advokátní komora ohlásila, že 1. interpelační den ČAKu, který se měl původně konat 16. září 2020, byl  „přesunut“ na 1. pololetí roku 2021. Prvním termínem konání této akce bylo datum 16. září, ovšem tento termín byl pořadateli zrušen „kvůli coronavirové bezpečnosti“. Již dne 15. 9. 2020, kdy se Unie advokátů, z.s. o první změně termínu dozvěděla, uvedla ve svém stanovisku, že pochybuje, že se 1. interpelační den v listopadovém termínu uskuteční. Předpověděla zhoršení epidemiologické situace a naopak uvedla, že zářijový termín byl zřejmě posledním, kdy bylo možno setkání nad daným tématem uskutečnit.  A na naše slova bohužel došlo. Padesát advokátů, kteří se dle informací poskytnutých Českou advokátní komorou na akci přihlásili, bude dál čekat. Otázka, kterou si však dosud  nikdo nepoložil, je, co se stane, jestliže přijde některými odborníky předpokládaná třetí vlna coronavirové krize a průběh celosvětové epidemie bude mít stejný scénář jako tzv. „španělská chřipka“ v letech 1918 - 1921. Ta také probíhala v několika vlnách, celosvětově a dle odhadů zabila sto milionů lidí - více, než jich padlo v těsně předcházející první světové válce...

Unie advokátů, z.s. se domnívá, že by ČAK měla přijmout systémová opatření k vytvoření on-line života, a to včetně školení a výkonu advokátních zkoušek.

Oznámení o přesunu termínu 1, interpelačního dne ČAKu najdete na tomto odkaze: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=23592