Stanovisko Unie advokátů k rozporu v přístupu ČAK k bezpečnostním opatřením týkajícím se pandemie COVID-19

Unie advokátů již v minulých dnech vyslovila své zklamání nad tím, že Česká advokátní komora zrušila 1. interpelační den, údajně z tohoto důvodu, že se nepodařilo zajistit „bezpečné prostředí“ pro účastníky, a to s ohledem na epidemii COVID-19.

Jen o pár dnů později přitom Česká advokátní komora prohlašuje, že bude pokračovat v prezenčním vzdělávání koncipientů a advokátů „jak nejdéle to bude možné“ a že za tímto účelem „zajistila možnost konání seminářů v posluchárně Právnické fakulty UK s kapacitou 550 míst, kde budou i při počtu 200 účastníků dodrženy dostatečné odstupy mezi účastníky.“

Unie advokátů doufá, že zajištění těchto prostor bude zabezpečeno i pro konání náhradního termínu Prvního interpelačního dne, který je plánován na 9. 11. 2020.

https://advokatnidenik.cz/2020/09/22/cak-dokud-to-pujde-vzdelavame-prezencne/