Špehuje vězeňská služba advokáty?

Publicista a justiční aktivista Tomáš Pecina na svém blogu upozorňuje na jedno z doporučení České advokátní komory směrem k advokátům, které se týká vnášení mobilních zařízení do věznic během návštěv klientů, které obhajují. Článek se svolením autora přebíráme v plném znění.

Počátkem ledna vydala Česká advokátní komora následující doporučení advokátům:

Představenstvo ČAK důrazně doporučuje advokátům – obhájcům, aby nevnášeli do věznic na návštěvu svých klientů mobilní zařízení. Takové jednání je považováno za vysoce rizikové.

Nahodilý, jakýmsi informačním šumem podmíněný úlet? Nejspíše nikoli: jsou tu bohužel precedenty, jako ten s dlouhodobým prostorovým odposlechem poradní místnosti ve Věznici Kuřim, jemuž přítrž musel učinit až Ústavní soud.

Představa, že policie bude při špehování advokátů využívat Vězeňskou službu a než obhájce dokončí poradu s klientem, ta pro ni provede zálohu dat z mobilu, který advokát povinně odevzdal u brány, se tak nejeví příznakem úvah těžkou paranoiou stiženého jedince, nýbrž je to s největší pravděpodobností běžná, každodenní součást policejní práce, tak jako jí je, jak jsme poznali v našich dvou řadách Nevyšetřovatelů, fabrikace důkazů za účelem usvědčení osoby, o níž kriminalisté musejí spolehlivě vědět, že se šetřeného činu nedopustila.

Vítejte v demokratickém právním státě 30 let od změny režimu!


Unie advokátů, z.s. se zcela ztotožňuje s názorem autora článku Tomáše Peciny.