Smál se a byl potrestán

Ne abyste se smáli blbým a nevhodným vtipům! A ne abyste se k tomu přiznávali!

Pro mladší kolegy připomínáme dávné doporučení, které starší kolegové dobře pamatují z doby před listopadem 1989:

1. Nepiš.

2. Když píšeš, nepodepisuj.

3. Když podepisuješ, tak se nediv.

S výrokem kolegy advokáta Unie advokátů, z.s. nesouhlasí, nesouhlasí ani s výrokem jeho klienta, ale to, že se někdo směje tupým vtipům neznamená, že má být kárně stíhán jako advokát. Kárné řízení je svou povahou řízením trestním, tedy se musí (respektive by se měla, protože Česká advokátní komora toto dlouhodobě nečiní) prokazovat vina. Též by se měl prokazovat škodlivý následek. Podle názoru Unie advokátů, z.s. je potrestání kolegy za jeho veřejné přiznání se k tomu, že se smál blbému a nevhodnému vtipu, zneužitím pravomoci kárného žalobce. Ztotožňujeme se s názorem kárně postiženého, který uvedl, že "Nejvíce se směje pokrytectví těch, kteří ho odsuzují za to, že se ke smíchu přiznal." Vzpomeňme devadesátých let, pořadu "Česká soda" anebo pořad "S politiky netančím". Tvůrci těchto pořadů mají jediné štěstí, že nejsou advokáty. Pokud by advokáty byli a tyto své pořady realizovali dnes, pravděpodobně by skončili vyloučením z ČAK. 

Ze zprávy ČAKu o kárném odsouzení:
Česká advokátní komora uložila napomenutí advokátovi Michaelu Mannovi za výroky, které pronesl a napsal v souvislosti s kauzou nenávistného komentování fotografie teplických prvňáčků. Výsledek kárného řízení dnes sdělila mluvčí České advokátní komory (ČAK) Iva Chaloupková. Rozhodnutí zatím není pravomocné, Mann se odvolal.

Odvolal jsem se samozřejmě hned na místě,“ řekl Mann. S napomenutím nesouhlasí. „Snad můžu obhajovat svého klienta, ne?“ dodal.

Advokát hájil muže, který v roce 2017 přidal na sociální síti komentář pod snímek žáků první třídy teplické Základní školy Plynárenská. Do třídy chodily převážně romské a arabské děti. Muž pod fotografii napsal „Ještě že jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí. Neříkej, že Tě to nenapadlo!!!“. Mann pak v rozhovoru pro server iRozhlas.cz řekl, že se komentáři sám zasmál a že jde o klasický černý humor. K věci se vyjadřoval také na sociální síti.

Podle kárného senátu ČAK advokát ve svých veřejných a mediálních výstupech prezentoval nikoliv klientův, ale i svůj vlastní postoj k vtipu, který je – bez ohledu na to, zda byl myšlen ‚jen‘ jako černý humor, či nikoliv – zavrženíhodný. Veřejné přihlášení se advokáta k tomu, že výrok naznačující zplynování dětí v analogii hrůz druhé světové války mu připadá vtipný, překračuje podle kárného senátu mez střízlivého, věcného a důstojného jednání příslušníka advokátního stavu,“ uvedla Chaloupková.

Prověření Mannova vyjádření inicioval tajemník ČAK, kontrolní rada komory pak shledala podnět důvodným a její předseda podal letos v lednu kárnou žalobu pro závažné porušení povinností advokáta.

Napomenutí je nejmírnějším kárným opatřením, které mohl kárný senát Mannovi uložit. Zákon o advokacii umožňuje ještě pokutu, dočasný zákaz výkonu advokacie nebo vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

Mannova klienta soudy loni za nenávistný komentář pravomocně potrestaly podmínkou v délce 16 měsíců.

Mann se na jaře dostal mezi finalisty sněmovní volby členů Rady České televize, nominoval ho spolek Rugby Spirit Brno. V březnu se při veřejném slyšení v dolní komoře Parlamentu vyjádřil i ke svým výrokům ohledně zmíněné fotografie. „Já tady prezentuji určitý významný kulturní názorový proud, a to si myslím, že je proud v Česku nejrozšířenější. To je názorový proud smějících se bestií,“ řekl Mann poslancům. 

https://www.ceska-justice.cz/2021/09/cerny-humor-za-vyroky-o-teplickych-prvnaccich-dostal-advokat-mann-napomenuti/

(čtk)