Schůzka předsedy České advokátní komory a předsedy Nejvyššího správního soudu

23. 3. 2023 - v toto magické datum se sešli předseda České advokátní komory a předseda Nejvyššího správního soudu, aby spolu diskutovali o české justici a advokátech. To se zdá být na první pohled zcela v pořádku. Až na jednu drobnost.

Pokud se advokát rozhodne vzepřít rozhodnutí kárné komise a podá správní žalobu, konečnou instancí je - pakliže řízení pokračuje z jedné či druhé strany kasační stížností - právě Nejvyšší správní soud. Takže rokování de lege ferenda (???) probíhalo mezi jednou stranou sporu a předsedou soudu, který bude o věci rozhodovat. Není na místě začít přemýšlet o systémové podjatosti NSS?

https://www.info.cz/podcasty/pravo-a-byznys/zhrubly-medialni-projevy-advokatu-forma-projevu-by-mela-byt-zdrzenliva-a-korektni-shoduji-se-karel-simka-a-robert-nemec