Rozhodnutí odvolacího kárného senátu již podruhé zrušeno

Již podruhé se musel Městský soud v Praze vypořádávat s vadným rozhodnutím odvolacího kárného senátu České advokátní komory ohledně "excesivního" vyjádření advokátky Z.C. na sociálních sítích ohledně věci, která naprosto nesouvisela s výkonem advokacie. Stalo se tak rozhodnutím 18 Ad 8/2022 ze dne 24. 10. 2022.

Městský soud posoudil jako opodstatněnou námitku žalobkyně, která poukazovala na nepřezkoumatelnost již druhého rozhodnutí odvolacího kárného senátu. Městský soud  "akceptoval argument, že se rozhodnutí dostatečně nevyrovnává s argumentací obsaženou v odvolání." Jinými slovy, ani po zcela návodném rozhodnutí Městského soudu nebyl odvolací kárný senát schopen se vypořádat s námitkami žalobkyně tak, jak mu to uložil Městský soud v předcházejícím rozsudku. Unie advokátů, z.s. konstatuje, že takovéto pochybení nevrhá dobré světlo na profesionalitu odvolacího kárného senátu a zpochybňuje samotnou podstatu kárných řízení coby výkonu sic veřejné moci, avšak vykonávané na základě profesní samosprávy. 

Unie advokátů, z.s. upozorňuje, že s ohledem na běh času je pravděpodobné, že Česká advokátní komora a kárné senáty "hrají na průtahy  čas", aby následně mohly řízení zastavit z důvodu jeho délky. To se však i tak projeví negativně v "rejstříku kárných řízení", neboť uvedené řízení bude vedené jako "zastavené", nikoliv jako "zproštěno kárných obvinění". Tímto způsobem se Česká advokátní komora jistí i před případnou náhradou škody, kterou by musela kárně nesprávně stíhanému advokátovi ve smyslu judikatury Ústavního soudu platit ona sama.

Unie advokátů, z.s. vyslovuje své znepokojení nad úrovní a zjevnou tendenčností kárných řízení a vyslovuje názor, že samotný tento způsob řízení poškozuje advokátní stav.