Relevatní rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

8 Bře 2022

Náhrada ušlého zisku advokátovi, neoprávněně danému do vazby

Dne 8. 3. 2022 pod sp. zn. 30 Cdo 2358/2021 rozhodl Nejvyšší soud ČR o způsobu, jakým má být odškodněn advokát, který byl neoprávněně vzat do vazby. Celý rozsudek zde publikujeme, stejně jako články, které na základě tohoto rozhodnutí byly publikovány.