Náhrada ušlého zisku advokátovi, neoprávněně danému do vazby

Dne 8. 3. 2022 pod sp. zn. 30 Cdo 2358/2021 rozhodl Nejvyšší soud ČR o způsobu, jakým má být odškodněn advokát, který byl neoprávněně vzat do vazby. Celý rozsudek zde publikujeme, stejně jako články, které na základě tohoto rozhodnutí byly publikovány.

Lze konstatovat, že uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR bude mít velmi pozitivní dopad na projednávání ušlého zisku obecně, i pro neadvokáty, což lze jen přivítat. Na druhou stranu je nutno se smutkem v duši konstatovat, že ačkoliv platí zásada, že „soud zná právo“, pro Obvodní soud pro Prahu 2 a zejména pro Městský soud v Praze to platí pouze v omezené míře, a to, jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího soudu, ve vztahu k advokátnímu právu. Unie advokátů, z.s. s lítostí konstatuje, že znalost advokátního práva je skutečnou Popelkou, a to bohužel nejenom u (některých) soudů, ale i v místech, kde by jeho podrobná znalost měla být samozřejmostí, tedy u advokátů. Nicméně v daném případě srdečně gratulujeme kolegovi JUDr. Martinu Grubnerovi, jakož i jeho právní zástupkyni  JUDr. Alici Říhové, a to nejenom k výsledku u Nejvyššího soudu, ale především a hlavně k vytrvalosti, se kterou všem protivenstvím, spojeným s danou kauzou, čelí.

https://www.profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=11&id_article=263772&csum=5a6611e7

https://www.epravo.cz/top/clanky/blyskani-na-lepsi-casy-novy-pristup-k-uplatnovani-naroku-na-usly-zisk-114668.html

https://www.ceska-justice.cz/2022/04/ns-advokatovi-nalezi-za-nezakonnou-vazbu-odskodneni-i-za-usly-zisk-cele-jeho-advokatni-kancelare/