Proč nevzal právní zastoupení?

Advokátní koncipient byl odsouzen za to, že zpracoval jeden případ - převod pozemků - nikoliv jako zaměstnanec advokátní kanceláře, ale na svůj vlastní účet. Nejvyšší správní soud, stejně jako Česká advokátní komora, dospěl k závěru, že se jedná o „vinklářství“, tedy neoprávněné poskytování právních služeb. S tím je možno souhlasit, ovšem Unie advokátů, z.s. shledává problém jinde.

Totiž v tom, že školitel dotyčného koncipienta odmítl právní zastupování města jako plnoprávný advokát (který by pověřil zpracováním tohoto případu svého koncipienta), převzít. Proč? Protože: „Školitel věc převzít odmítl, neboť se jednalo o politicky citlivou kauzu..." 

Odmítnutí poskytnutí právních služeb - neboť to je v základu celého případu - ukazuje na stav, který Unie advokátů, z.s. považuje za nesprávný a ve své podstatě odporující zásadám právního státu, totiž že advokát je natolik ztotožňován se svým klientem, že mu ze zastupování některých klientů hrozí - minimálně marketingová - újma. To ovšem ve své podstatě vede k reálné možnosti, že někteří klienti, na příklad nepopulární politici či zločinci, kteří se dopustili veřejností obzvláště zavrhovaných trestných činů, prakticky přestanou mít přístup k obhajobě, respektive jejich volba advokáta bude značně omezena pouze na advokáty s tak „špatnou pověstí“, že na akvizice „normální“ klientely již rezignovali. Rýsuje se nám zde tedy nové rozdělování advokátů na „advokáty psanců“ a „advokáty slušných lidí“. Unie advokátů, z.s. je toho názoru, že tento vývoj je nepřijatelný, a z tohoto hlediska považuje celou projednávanou kauzu za krajně nešťastnou.

https://www.ceska-justice.cz/2020/12/advokatni-koncipient-poskytoval-pravni-sluzby-soud-ho-odsoudil-za-vinklarstvi/