Privatizace představenstva České advokátní komory?

Jak vyplývá z veřejného Obchodního rejstříku a informací, uvedených ve sbírce listin, dochází k fúzi advokátních kanceláří Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o. s Advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák s.r.o.

Což ovšem ve svém důsledku znamená, že poprvé v historii bude mít od ledna 2023 jedna kancelář v představenstvu dva zástupce..., to je z 11 členů 18 % celého představenstva. Podle čl. 8 odst. 7 organizačního řádu Komory je představenstvo usnášeníschopné při přítomnosti většiny jeho členů, což je z 11 členů šest. Jedna kancelář tak disponuje třetinou hlasů, které jsou potřeba k přijetí jakéhokoliv rozhodnutí. Unie advokátů je přesvědčena, že tento stav není eticky v souladu koncepcí České advokátní komory jako demokraticky zvoleného reprezentanta advokátního stavu. Jistě že kolegové mají plné právo rozhodovat o svých podnikatelských projektech, ale v rámci Komory tomu tak zcela dle názoru Unie advokátů není. Bylo by proto na místě, aby tento aspekt fúze svých kanceláří zohlednili právě ve směru k obsazení představenstva České advokátní komory.