Přišla - řekla - práskla dveřmi

Život advokáta je pestrý, někdy až příliš. Uvedeným jednáním se kolegyně advokátka dopustila kárného provinění dle §17 zák. o advokacii a čl. 4 odst. 1 a čl. 17 odst. 3 Advokátka se dopustila kárného provinění tím, že bez vyzvání vstoupila do jednací síně č. 151 v budově Městského soudu v Praze na adrese Slezská 9, Praha 2, v níž probíhala neveřejná konzultace v insolvenční věci vedené tímto soudem mezi soudcem Městského soudu v Praze JUDr. P. S. a insolvenční správkyní JUDr. H. Z. za přítomnosti vyšší soudní úřednice Městského soudu v Praze H. V., a poté, co byla opakovaně vyzvána k opuštění jednací místnosti,

odmítala místnost opustit, přičemž teprve poté, co JUDr. P. S. přivolal za účelem vyvedení kárně obviněné z jednací místnosti justiční stráž, tak ještě před příchodem justiční stráže přistoupila k vyšší soudní úřednici H. V. a na adresu JUDr. P. S. nahlas sdělila: „Vyřiďte mu,  že je pičus,“ a jednací místnost opustila, přičemž při jejím  opuštění zavřela dveře jednací místnosti takovou silou, že poškodila jejich zámek.  

Kárný příkaz kárného senátu Kárné komise ČAK ze dne 25. 7. 2023, sp. zn. K 10/2023  

Kárné opatření – pokuta ve výši 17 300 Kč

(uveřejněno v Bulletinu advokacie č. 9/2023)

Příloha Size
Důstojnost advokáta.pdf 222.19 KB