Předseda České advokátní komory to evidentně "přepískl"

Staré advokátní úsloví říká, že "nejlepším spojencem je blbost protistrany". Nyní se začíná ukazovat, že totéž platí i v životě komorovém. Doposud byla opozice z řad advokátů vůči všem předcházejícím i současným představitelům České advokátní komory prakticky mizivá. Jednalo se o několik málo jedinců, kteří si obvykle dovolili připodotknout, že s něčím ne úplně a zcela souhlasí.

Občas, pravda, další podali na Českou advokátní komoru nějakou žalobu, ale to byly vždy akce v řádu nižších jednotek za rok, spíše hovořme tak o jedné až dvou, a to povětšinou v souvislosti se sjezdem. Nyní se ovšem zdá, že předseda České advokátní komory p.t. Robert Němec se rozhodl advokátní opozici sjednotit. Jeho článek o tom, že "kontroverzní" advokáti by měli své členství pozastavit   po dobu, kdy jsou angažovaní v politice, skutečně narazil. Nejen v Unii advokátů, z.s., nejen ve sdružení právníků "Pro libertate", ale i u "jezdkyně bez brzd" Venduly Záhumenské na straně jedné a  konzervativního člena KDU-ČSL, vysokoškolského pedagoga, JUDr. Jakuba Kříže, Ph.D., na straně druhé. Záběr to tedy nebývalý. Jen vědomí nutnosti zachovávat důstojnost advokátního stavu zabraňuje Unii advokátů, z.s., aby vyjádřila napřímo předsedovi ČAK své díky a poslala mu klíčenku...

https://www.ceska-justice.cz/blog/mlc-nebo-pozastav/
 

Příloha Size
Mlč, nebo pozastav.pdf 313.01 KB