Předseda ČAK JUDr. Jirousek o zrušení interpelačního dne advokátní komory

Ke zrušení interpelačního dne se vyjádřil předseda ČAK JUDr. Jirousek tak, že „Uskutečnění interpelací on-line je sice možné, ale v tak omezeném rozsahu a obsahu, že podobná akce nesplňuje interpelační účel a ve své podstatě ztrácí smysl.“

Unie advokátů, z.s. s lítostí konstatuje, že vedení ČAK zřejmě nezaregistrovalo skutečnost, že v posledním půl roce došlo k zásadnímu technologickému posunu a semináře, přednášky, ba i značně velká fóra pro 50 členů, kteří byli na Interpelační dny přehlášeny, jsou organizována v podstatě běžně. Jestliže ve svém nedávném prohlášení prohlašuje, že v Paláci Dunaj  bude vybudováno nejmodernější školící centrum, lze jen doufat, že toto školící centrum bude zahrnovat i vybavení pro pořádání on-line konferencí. Rádi bychom připomenuli, že je k tomu potřeba studio o velikosti cca 3x3 metry, PC, monitor a dvě kamery. O tom, že podobnou konferenci jako jsou Interpelační dny je možno uspořádat bez zásadních obtíží, referoval dokonce i Advokátní deník, když přinesl reportáž o Konferenci o odškodňování újmy na zdraví, která proběhla 9. 10. 2020.

https://advokatnidenik.cz/2020/11/03/predseda-cak-v-jirousek-duvody-zruseni-terminu-interpelacniho-dne/