Platit, platit, platit!

Unie advokátů, z.s. vyslovuje svůj nesouhlas s necitlivým přístupem vedení ČAK vůči advokátům v nepříznivé ekonomické situaci ve věci možného snížení ročního příspěvku na činnost ČAK a odvodů do sociálního fondu.

Na 5. schůzi představenstva, která proběhla v březnu 2022, představenstvo ČAK zvýšilo jednu z věkových hranic pro možné snížení ročního příspěvku na činnost ČAK a odvodu do sociálního fondu ČAK ze 70 na 75 let. Již opakovaně Unie advokátů upozorňovala na skutečnost, že způsob a výše odvodů je krajně nepříznivá pro ženy - advokátky, které v důsledku těhotenství a péče o malé děti minimalizovaly svou právní praxi, často si ponechaly jen pár případů, kterým se věnují dlouhodobě a jejich příjem se radikálně snížil. Ani takováto životní situace není automatickým důvodem pro snížení příspěvků na činnost ČAK a odvodu do sociálního fondu. Advokátky - matky si musí o takovéto snížení žádat a není záruka, že jim sleva bude poskytnuta. Nyní se do stejné situace dostávají advokáti - senioři. Ti si mohou požádat o snížení příspěvků až od 75 let věku. „Přivýdělek“ k důchodu se tedy nekoná, postupné utlumování činnosti ku prospěchu dlouholetých klientů Komora evidentně nepodporuje. Vybírání stejného příspěvku na činnost komory a do sociálního fondu bez ohledu na to, v jaké životní situaci se advokát nachází a jaký výkon advokacie provozuje, se Unii advokátů, z.s. jeví jako krajně necitlivé a svým způsobem diskriminující. S postupem Představenstva ČAK proto vyslovuje svůj nesouhlas.